MedShare
23 мая, 2024

Плевралык эффузия

Дононбаева Насыйкат Асылбековна

Врач-пульмонолог

Плевралык эффузиянын себептери, белгилери, диагностика жана даарылоо ыкмалары жөнүндө бейтаптарга, дарыгерлерге жана студенттерге пайдалуу маалымат болсун деп кененирээк бөлүшүп кетти.

Дем алуу ар бир тирүү жан үчүн өтө маанилүү жана керектүү экени баарыбызга маалым. Ал организмге кычкылтекти киргизип, көмүр кычкыл газын чыгаруу процессин камсыз кылат.

Бул видеодо он жылдык иш тажрыйбасы бар врач-пульмонолог, чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн медициналык конференцияларда билимин жогорулатып жүргөн, Кыргызстандын медициналык жогорку окуу жайларында мугалим болуп эмгектенген Дононбаева Насыйкат Асылбековна “Medcheсk” командасы тарабынан уюштурулган жолугушууда өпкө ооруларынын арасында кездешкен плевралык эффузия жөнүндө баяндап берди.

Плевралык эффузия өпкө менен көкүрөк көңдөйүнүн ортосунда плевра деп аталган мейкиндикте суюктук чогулганда пайда болоорун Насыйкат Асылбековна белгиледи.

Плевралык эффузия

Дононбаева Насыйкат Асылбековна

Врач-пульмонолог

Плевралык эффузиянын себептери, белгилери, диагностика жана даарылоо ыкмалары жөнүндө бейтаптарга, дарыгерлерге жана студенттерге пайдалуу маалымат болсун деп кененирээк бөлүшүп кетти.

Дем алуу ар бир тирүү жан үчүн өтө маанилүү жана керектүү экени баарыбызга маалым. Ал организмге кычкылтекти киргизип, көмүр кычкыл газын чыгаруу процессин камсыз кылат.

Бул видеодо он жылдык иш тажрыйбасы бар врач-пульмонолог, чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн медициналык конференцияларда билимин жогорулатып жүргөн, Кыргызстандын медициналык жогорку окуу жайларында мугалим болуп эмгектенген Дононбаева Насыйкат Асылбековна “Medcheсk” командасы тарабынан уюштурулган жолугушууда өпкө ооруларынын арасында кездешкен плевралык эффузия жөнүндө баяндап берди.

Плевралык эффузия өпкө менен көкүрөк көңдөйүнүн ортосунда плевра деп аталган мейкиндикте суюктук чогулганда пайда болоорун Насыйкат Асылбековна белгиледи.

Плевралык эффузия

Дононбаева Насыйкат Асылбековна

Врач-пульмонолог

Плевралык эффузиянын себептери, белгилери, диагностика жана даарылоо ыкмалары жөнүндө бейтаптарга, дарыгерлерге жана студенттерге пайдалуу маалымат болсун деп кененирээк бөлүшүп кетти.

Дем алуу ар бир тирүү жан үчүн өтө маанилүү жана керектүү экени баарыбызга маалым. Ал организмге кычкылтекти киргизип, көмүр кычкыл газын чыгаруу процессин камсыз кылат.

Бул видеодо он жылдык иш тажрыйбасы бар врач-пульмонолог, чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн медициналык конференцияларда билимин жогорулатып жүргөн, Кыргызстандын медициналык жогорку окуу жайларында мугалим болуп эмгектенген Дононбаева Насыйкат Асылбековна “Medcheсk” командасы тарабынан уюштурулган жолугушууда өпкө ооруларынын арасында кездешкен плевралык эффузия жөнүндө баяндап берди.

Плевралык эффузия өпкө менен көкүрөк көңдөйүнүн ортосунда плевра деп аталган мейкиндикте суюктук чогулганда пайда болоорун Насыйкат Асылбековна белгиледи.