MedCast
20 февраля, 2024

Кыргызстанды өзүңүз үчүн таанып алыңыз

Аттокуров Нурсултан

Саякатчы фотограф

Кыргызстандын эки миңден ашык тоо арасындагы көлдөрүнө саякат кылса адам өзү жана башкалар үчүн кандай пайда келтире алат?

Бул чыгарылышта врач Эрмек Исмаилов жана саякатчы фотограф Нурсултан Аттокуров саякатчылар ден соолугу үчүн кандай кам көрүш керек, саякаттын ден соолука берген пайдасы жана Кыргызстандын саякат үчүн кооз жерлери жөнүндө маек курушту.

Подкасттын каарманы алгачкы тажрыйбасындагы каталары жөнүндө жана "Эмнеге ар бир альпинист рюкзагында термос жана кока-коланы алып жүрүшү керек? Cаякатчынын кийим-кечегинде эң маанилүү эмне? Кыргызстанда автостоп менен саякат кылуу мүмкүнбү" - деген өңдүү суроолорго кенен жооп айтып берди.

Кыргызстанды өзүңүз үчүн таанып алыңыз

Аттокуров Нурсултан

Саякатчы фотограф

Кыргызстандын эки миңден ашык тоо арасындагы көлдөрүнө саякат кылса адам өзү жана башкалар үчүн кандай пайда келтире алат?

Бул чыгарылышта врач Эрмек Исмаилов жана саякатчы фотограф Нурсултан Аттокуров саякатчылар ден соолугу үчүн кандай кам көрүш керек, саякаттын ден соолука берген пайдасы жана Кыргызстандын саякат үчүн кооз жерлери жөнүндө маек курушту.

Подкасттын каарманы алгачкы тажрыйбасындагы каталары жөнүндө жана "Эмнеге ар бир альпинист рюкзагында термос жана кока-коланы алып жүрүшү керек? Cаякатчынын кийим-кечегинде эң маанилүү эмне? Кыргызстанда автостоп менен саякат кылуу мүмкүнбү" - деген өңдүү суроолорго кенен жооп айтып берди.

Кыргызстанды өзүңүз үчүн таанып алыңыз

Аттокуров Нурсултан

Саякатчы фотограф

Кыргызстандын эки миңден ашык тоо арасындагы көлдөрүнө саякат кылса адам өзү жана башкалар үчүн кандай пайда келтире алат?

Бул чыгарылышта врач Эрмек Исмаилов жана саякатчы фотограф Нурсултан Аттокуров саякатчылар ден соолугу үчүн кандай кам көрүш керек, саякаттын ден соолука берген пайдасы жана Кыргызстандын саякат үчүн кооз жерлери жөнүндө маек курушту.

Подкасттын каарманы алгачкы тажрыйбасындагы каталары жөнүндө жана "Эмнеге ар бир альпинист рюкзагында термос жана кока-коланы алып жүрүшү керек? Cаякатчынын кийим-кечегинде эң маанилүү эмне? Кыргызстанда автостоп менен саякат кылуу мүмкүнбү" - деген өңдүү суроолорго кенен жооп айтып берди.