MedCast
04 мая, 2023

Өзгөчө бала

Ата-энелер балдарын чоңойтуп жатканда, алардын ар бир кыймыл аракетине суктанып, кээ бир шектүү суроолорго көңүл бурбай калуусу мүмкүн.

Подкастыбыздын бул чыгарылышында бир апа өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, башка ата-энелер аутизм жөнүндө маалыматты учурунда алып, керек болсо дарыгерлерге убагында кайрылышсын деген ниет менен бизге конок болуп маек куруп кетти.

Өзгөчө бала

Ата-энелер балдарын чоңойтуп жатканда, алардын ар бир кыймыл аракетине суктанып, кээ бир шектүү суроолорго көңүл бурбай калуусу мүмкүн.

Подкастыбыздын бул чыгарылышында бир апа өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, башка ата-энелер аутизм жөнүндө маалыматты учурунда алып, керек болсо дарыгерлерге убагында кайрылышсын деген ниет менен бизге конок болуп маек куруп кетти.

Өзгөчө бала

Ата-энелер балдарын чоңойтуп жатканда, алардын ар бир кыймыл аракетине суктанып, кээ бир шектүү суроолорго көңүл бурбай калуусу мүмкүн.

Подкастыбыздын бул чыгарылышында бир апа өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, башка ата-энелер аутизм жөнүндө маалыматты учурунда алып, керек болсо дарыгерлерге убагында кайрылышсын деген ниет менен бизге конок болуп маек куруп кетти.